Informatie voor Verwijzers

Verwijzers kunnen cliënten naar Boon Psychologie verwijzen. Met een  verwijsbrief van de huisarts kan iemand in aanmerking komen voor vergoede zorg en zich ook aanmelden bij de praktijk via de site of telefonisch voor een kennismakingsgesprek en afspraak. 

Verwijzen kan bij voorkeur via zorgdomein. 

Indien u als verwijzer een cliënt/patiënt wil verwijzen naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ)  dan dient de volgende informatie te worden aangegeven op de verwijsbrief:

  • Vermoeden DSM-5 classificatie
  • Verwijzing GBGGZ
  • Gegevens verwijzer, Inclusief persoonlijke AGB-code van de arts
  • Patiëntgegevens
  • Plaats en datum verwijzing
  • Handtekening verwijzer

Er is een aantal diagnoses waarbij de behandeling momenteel niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. De aanpassingsstoornis, enkelvoudige fobie, slaapstoornis, levensfaseproblematiek, werkgerelateerde problemen en relatieproblemen zijn voorbeelden van stoornissen die momenteel niet worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Behandeling voor deze problemen is binnen de praktijk natuurlijk wel mogelijk, maar de cliënt betaalt deze dan wel zelf. Een verwijsbrief is in een dergelijk geval niet noodzakelijk, maar relevante verwijsinformatie voor de behandeling van de cliënt wordt vanzelfsprekend op prijs gesteld. Indien de cliënt hiervoor toestemming geeft, ontvangt u een terugkoppeling van de behandeling in de vorm van een rapportage. In overleg met u als verwijzer kan bekeken worden wat de best passende verwijzing is.

​Heeft u vragen of wilt u overleggen, neem dan gerust contact op.


TERUG NAAR OVERZICHT